China Resources Microelectronics

  • China
  • +86-510-85807123
  • +86-510-85872470
  • No.14, Liangxi Road, Wuxi City, Jiangsu Province