Jiangsu Changjing Electronics

  • China
  • +86 025-69033036
  • +86-25-69033068
  • 13th Floor, C Block, Tengfei Building, No.88 Jiangmiao Rd., Pukou District, Nanjing, Jiangsu, China