JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD.

  • China
  • +86 18122995593
  • +86 769 8831 3605
  • Beside Luchong Bridge, Hou Road, Caibai Village, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong, China